بازگشت
جدول اکران فیلم های سینمای هنر و تجربه
photo5890736058545581363

هفته فیلم اروپایی

مشهد

هفته فیلم اروپایی در پردیس هویزه مشهد

 

RAHNAMA 20 MEHR ROO

1

فارغ التحصیلی

2

پاسیو

3

هندی و هرمز

4

ترومای سرخ

05

دو لکه ابر

06

اجباری

7

مواجهه

8

بازدم

9

مکان

10

زمانی دیگر

11

پاپ

12

دژاوو

14

آهستگی

15

اینستاگرامر

16

رزم آرا، یک دوسیه مسکوت

17

چاووش از درآمد تا فرود

18

شرح یک عکس – میرزا جواد

13

فیلم های کوتاه تابستانه ۹۷

 

19

پرویز

20

ناپدید

21

فرشاد آقای گل

22

سفر سهراب

23

درباره فروشنده

24

سریک

25

برسد به دست آقای بنان