بازگشت
جدول اکران فیلم های سینمای هنر و تجربه

Rahnama Roo KHORDAD 1396

پرسه در حوالی من

انتهای خیابان پاستور

Tak Film 3

بیوگرافی

Tak Film 4

یک ایستگاه جلوتر

Tak Film 6

زمانی دیگر

سوگ

ماندوو

Tak Film 9

آلماگل

هفت معکوس

والدراما

خماری

مفت آباد

هفت و پنج دقیقه

Tak Film 15

فلامینگو شماره ۱۶

سینما نیمکت

خاطرات اسب سیاه

فصل باران های موسمی

خواب تلخ ، پرویز

مستندهای محمد احسانی

شاعران زندگی

طبرستانی ها ، بنیانگذار محک

فرخی یزدی

این پیکان

کارنامه بنیاد کندی

خیلی خیلی محرمانه ، برد

Tak Film 27

قهرمان آخر

آوانتاژ

76 دقیقه و ۱۵ ثانیه با عباس کیارستمی

دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری

Tak Film 31

مجموعه فیلم های محمد شیروانی

Tak Film 32

فیلم های کوتاه روز