بازگشت
جدول اکران فیلم های سینمای هنر و تجربه

Cover Rahnama site

Tak Film 01

هفت و پنج دقیقه

Tak Film 02

نمی خواهم زنده بمانم

Tak Film 03

فلامینگو شماره ۱۳

Tak Film 04

مهتاب

Tak Film 05

سینما نیمکت

Tak Film 06

یک روز طولانی

Tak Film 07

انتهای زمین

Tak Film 08

خاطرات اسب سیاه

Tak Film 09

گاو زخمی

Tak Film 10

وارونگی

Tak Film 11

فصل باران های موسمی

Tak Film 12

رم شهر بی دفاع

Tak Film 13

جاودانگی

Tak Film 14

نفس

Tak Film 15

تمرین برای اجرا

Tak Film 16

قبیله من

Tak Film 17

سرزمین رها

Tak Film 18

مات

Tak Film 19

پسر و جهان

Tak Film 20

خواب تلخ

Tak Film 21

احتمال باران اسیدی

Tak Film 22

پرویز

Tak Film 23

دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری

Tak Film 24

مردان ارباب جمشید

Tak Film 25

فیه ما فیه

Tak Film 26

آقای نخست وزیر

Tak Film 27

خونه

Tak Film 28

مستندهای ناصر تقوایی

Tak Film 29

موج نو

Tak Film 30

ثانیه های سربی

Tak Film 31

نویسنده بودن

Tak Film 32

فیلم های کوتاه امیر توده روستا

Tak Film 33

فیلم های کوتاه روز