بازگشت
جدول اکران فیلم های سینمای هنر و تجربه

Cover Rahnama site- Copy

Tak film 01

ماجرای نیمروز

Tak film 02

هفت و پنج دقیقه

Tak film 03

هفت معکوس

Tak film 04

والدراما

Tak film 05

خماری

Tak film 06

مفت آباد

Tak film 07

نمی خواهم زنده بمانم

Tak film 08

فلامینگوی شماره ۱۳

Tak film 09

مهتاب

Tak film 10

سینما نیمکت

Tak film 11

یک روز طولانی

Tak film 12

انتهای زمین

Tak film 13

خاطرات اسب سیاه

Tak film 14

گاو زخمی

Tak film 15

وارونگی

Tak film 16

فصل باران های موسمی

Tak film 17

جاودانگی

Tak film 18

نفس

Tak film 19

مات

Tak film 20

خواب تلخ،احتمال باران اسیدی،پرویز

Tak film 21

پسر و جهان ، فیه ما فیه

Tak film 22

قهرمان آخر

Tak film 23

آوانتاژ

Tak film 24

هفتاد و شش دقیقه و پانزده ثانیه

Tak film 25

دیپلماسی شکست ناپذیر آقای نادری

Tak film 26

مردان ارباب جمشید ، رویای خاکستری

Tak film 27

خونه ، موج نو

Tak film 28

فیلم های کوتاه امیر توده روستا

Tak film 29

فیلم های کوتاه روز