بازگشت
بهمن قزوین
سینما

سینما بهمن در اسفند ماه سال ۱۳۸۶ با دوسالن به ظرفیت های ۲۰۰ و ۷۰ صندلی فعالیت خود را به عنوان یکی از مراکز فرهنگی استان قزوین آغاز کرد.

بلوار مدرس - روبروی بوستان ملت
33245112
اخبار مرتبط