بازگشت
سینما غدیر شهرکرد
سینما

سینما غدیر شهرکرد در تابستان ۱۳۹۶ پس از بازسازی فعالیت خود را از سر گرفت و از آذرماه به جمع سینماهای نمایش دهنده فیلم‌های هنروتجربه پیوست.

بلوار آیت الله کاشانی - نرسیده به بلوار فارابی
۳۳۳۳۴۱۴۴
اخبار مرتبط