بازگشت
سینما پردیس کاپری
سینما

سینما کاپری . پردیس کاپری دارای دو سالن سینما، مجموعا به ظرفیت ۴۲۱ نفر، در طبقه چهارم مجتمع کاپری است.

گرگان - خیابان ولی عصر نبش عدالت هفت - مجتمع کاپری
32359201-017
اخبار مرتبط