بازگشت
پردیس سینمایی اصفهان سیتی سنتر
سینما

مجموعه سینمایی اصفهان سیتی سنتر در تیر ۱۳۹۷ با پنج سالن نمایش افتتاح شده‌است.

بزرگراه شهید دستجردی
031-5001
اخبار مرتبط