کارگردان «مرهم» گفت: فیلم‌هایی که خاص هستند، حتما باید بروند در سینمای هنر و تجربه. فیلم‌های دیگر باید برای سالن گروه‌های دیگر ساخته شوند. این موجب می‌شود افق سینما به روی تجربه‌های تازه بسته نشود.
علیرضا داوودنژاد کارگردان و تهیه کننده سینما، ‌با مثبت ارزیابی کردن، فراخوان داده شده از سوی طرح«هنر و تجربه» گفت:«  نکته اصلی این است ،برخی از فیلم هایی که ساخته می شوند، ویژگی هایی که اکثریت سالن ها مایل به نشان دادن آن ها باشند  را ندارند. به عنوان مثال این فیلم ها فاقد سوپراستار هستند و فیلمهای بدون سوپراستار که ویژگی های فیلم های مطلوب آن نوع سینما را ندارند، باید جایی برای عرضه شدن داشته باشند و  چه خوب است که مجموعه ای از سالن ها وجود داشته باشند تا این نوع فیلم ها امکان نمایش پیدا کنند.»
کارگردان فیلم های «مصائب شیرین» و «بچه های بد» درباره آثار متعلق به سینمای هنر و تجربه افزود:«یک چیز مسلم است و آن این است که تعداد فیلم هایی که می توانند این ویژگی را داشته باشند، به دلیل محدودیت تعداد سوپراستارها، کم است و سایر فیلم هایی هم که ساخته می شوند، بعضی هایشان خیلی تجربی و خاص هستند. آن فیلم هایی که خاص هستند، حتما باید بروند در سینمای هنر و تجربه. فیلم های دیگر باید در سالن گروه های دیگر ساخته شوند. این باعث می شود که افق سینما به روی تجربه های تازه بسته نشود و جرات ساختن فیلم هایی که منطبق با کلیشه های مرسوم نیستند از بین نرود، چون تا تجربه نباشد و افق های تازه در انتخاب مضمون و اهداف وجود نداشته باشد، طبیعی است که سنیمای حرفه ای و سینمای گیشه به دایره تکرار می افتد و ملال آور می شود و از دید تماشاچی می افتد. اما سینمای هنر و تجربه می تواند به این نوع سینما هم کمک کننده باشد.»
داوود نژاد در ادامه با اشاره به سینمای هنر و تجربه قبل از انقلاب تصریح کردبه طور کلی در قبل از انقلاب این نوع فیلم ها کمتر فرصت اکران شدن و ساخته شدن پیدا می کردند. و بعدها یعنی در دهه ۵۰ سینمای «کاپری» این فیلم ها را نشان می داد و البته این یک سالن هم کفایت نمی کرد که تمام این فیلم ها نمایش داده شوند. بنابراین ان نوع فیلم ها کمتر امکان تولید پیدا می کردند، و اگر هم تولید می شدند اکران آن ها به نحو درست ممکن نبود.» این کارگردان هم چنین اشاره کرد:« الان نکته این است که ما باید به طرف سینمای جذاب برویم اما این جذابیت نباید فقط در عوامل پولساز معرفی شود .این جذابیت در انتخاب مضمون، ساختار فیلمنامه و اجرای سینمایی تعریف اصلی خودش را پیدا می کند.مراقبت از این موضوع که تعریف دقیق و منطقی برای سینمای جذاب وجود داشته باشد خیلی مهم است. اینکه ما جذابیت را از دید نزدیک شدن فیلم ها به ریشه های امتحان پس داده تعریف کنیم، یا از طریق برخوردار بودن این فیلم ها از موضوع   و ساخت سینمایی جذاب. این مهم است که تایید ما از سینمای جذاب و مخاطب محور به سینمای کلیشه پرداز محدود نشود و جذابیت با یک تعریف صحیح و منطقی مطرح بشود . صرفا رفتن سراغ جذابیت های کلیشه ای سینمای مخاطب محور نشود. طبیعی است که این نوع سینما چون از عوامل پولساز قابل مقایسه با فیلم های کلیشه ای برخوردار نیست، باید از آن مراقبت ویژه ای صورت بگیرد.»