جمال امید،هوشنگ گلمکانی،جعفر صانعی مقدم،ایرج تقی پور،شهرام مکری، محمد رضا فرجی، مجید مسچی، سیف الله صمدیان و امیر حسین علم الهدی توسط حجت الله ایوبی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری “سینمای هنر و تجربه” منصوب شدند .