کیانوش عیاری اکران «خانه پدری» در گروه «هنر و تجربه» را به این دلیل پذیرفته است که فیلمش بیات نشده و در نهایت رنگ پرده نقره‌ای را ببیند.
کیانوش عیاری کارگردان «خانه پدری» درباره اکران این فیلم در گروه سینمایی «هنر و تجربه» به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی «خانه پدری» بنا بر نظر شورای سیاست‌گذاری گروه «هنر و تجربه» دارای شاخص های هنر و تجربه بوده است و براساس این تشخیص من هم به عنوان کارگردان موافقت خود را برای اکران «خانه پدری» در این گروه سینمایی اعلام کردم تا همین فرصت حداقلی را از دست ندهم.

این کارگردان پیشکسوت در پاسخ به این که تا چه اندازه با دیدگاه سیاستگذاران کارگروه «هنر و تجربه » مبنی بر قرار گرفتن «خانه پدری» در این گروه سینمایی موافق است؟ بیان کرد: واقعیت این است که تنها دلیل موافقت من با چنین شیوه اکران بیات نشدن فیلمم بود چون اگر قرار باشد فیلم به درستی دیده شود حتی با اکران محدود و تعداد سینماهای اندک نیز دیده خواهد شد و در نهایت با اقبال مواجه می شود.

وی افزود: فقط مساله این است که امکان دارد فیلم فروش مناسبی نداشته باشد اما من ترجیح می دهم فیلم به خوبی دیده شود.

عیاری در پایان با اشاره به برنامه های آتی خود گفت: در حال حاضر مشغول نهایی کردن فیلمنامه ای در حال و هوای موضوعات اجتماعی و سبک سینمایی‌ای است که می‌شناسم و طبق برنامه ریزی انجام شده این فیلم را مقابل دوربین خواهم برد.

فیلم سینمایی «خانه پدری» با اما و اگرهای بسیاری مبنی بر اکران مواجه بود و نظرات بسیار متفاوتی درباره این فیلم سینمایی وجود داشت اما در نهایت امیرحسین علم‌الهدی مدیراجرایی و دبیر شورای سیاست‌گذاری گروه «هنر و تجربه» از اکران «خانه پدری» در این گروه سینمایی خبر داد.