به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هنر و تجربه, طبق تصمیم شورای سیاستگذاری طرح هنر و تجربه ، آثار مستندی که برای اکران در گروه «هنر و تجربه» انتخاب می شوند پنج تا ده میلیون تومان حمایت مالی دریافت می کنند . فیلم ها بر اساس ارزیابی به دو گروه تقسیم بندی می شوند و گروه ۱حداکثر بمیزان ۱۰ میلیون تومان و گروه۲ نیز حداکثر بمیزان ۵میلیون تومان از حمایت های تبلیغاتی و اطلاع رسانی گروه سینمایی هنر و تجربه استفاده می نمایند. این میزان حمایت ها بر اساس پیشنهاد مدیریت اجرایی و موافقت شورای سیاستگزاری تعیین گردیده است . پیش از این در فراخوان گروه سینمایی «هنر و تجربه» اعلام شده بود هزینه کمک مالی به هر فیلم مستند برای آماده‌سازی بیست میلیون ریال اعلام شده بود .

اسامی فیلم هایی که توانسته اند به گروه سینمایی هنر و تجربه راه یابند به زودی اعلام می گردد. دارندگان اثری سینمایی – در هر قالب زمانی کوتاه و بلند و داستانی و مستند و انیمیشن و…- که تاکنون اکران نشده می توانند آثار خود را به دبیرخانه این گروه ارائه دهند.