کمال تبریزی :به نظرم اکران فیلمها در گروه هنروتجربه اقدام بسیار خوبی است .اتفاقا به نظرم درست ترین کار در زمینه اکران فیلمهای هنری و تجربی همین کار است .یک اشتباهی که در پخش فیلمها صورت می گیرد این است که همه فیلمها به صورت فله ای و یک جا پخش می شود .در حالی که هر فیلمی باید اکران مخصوص به خودش را داشته باشد ،تبلیغات خودش را داشته باشد . متاسفانه ما هم اکنون هدف تبلیغاتی نداریم ،در صورتی که در جاهای دیگر دنیا این اتفاق نمی افتد .در دنیا فیلمی که مردم پسند است وقرار است  پر فروش باشد برای این نوع از فیلمها یک جور تبلیغات می کنندوتیزر مخصوص این فیلمها را می سازند و یا پوستر متناسب با این فیلمها را برای آن طراحی می کنند .اما فیلمی که هنری است و افراد دیگری از جامعه  با آن ارتباط برقرار می کنند ،تبلیغات این فیلم و ساخت تیزر این فیلم باید با یک فیلم عامه پسند تفاوت داشته باشد .باید دید که گروه مخاطبان یک فیلم چه افرادی هستند وباید برای آنها فیلم را تبلیغ کرد و از آنها دعوت کرد که به تماشای فیلم بیایند .ولی متاسفانه درایران برای همه فیلمها یک جور تبلیغ می شود.یعنی برای فیلمهای خاص ،همان تبلیغاتی صورت می گیرد که برای فیلمهای عام صورت می گیرد.در صورتی که اگرمثلا  فیلم شیار ۱۴۳ درست تبلیغ شود فیلم پرفروشی خواهد شد .در صورتی که بدانید که برای چه کسانی باید این فیلم را تبلیغ کنید .یعنی کسی که مثلا می رود فیلم معراجیها را می بیند لزوما کسی نیست که برود فیلم شیار ۱۴۳ را ببیند .نمی گویم که اینها مخاطبان مشترک ندارند .بله ممکن است مخاطبان مشترکی داشته باشندولی باید کسی را مورد هدف قرار داد که این نوع از فیلمها را می پسندند .اگرکسی بتواند این تخصص را در سینما مورد توجه قرار بدهد موفق خواهد شد .یعنی شما می بینید که دیگر در سینما فیلمهای هنری فیلمهای کم فروشی نخواهند بود و به اندازه خودشان فروش و استقبال خوبی خواهند داشت .

برچسب‌ها: