مراسم ویژه معرفی سالن سینمای موزه سینما به عنوان  اولین سینمای گروه هنرو تجربه با نمایش فیلمی از سهراب شهید ثالث برگزار  خواهد شد ودراین مراسم خسرو سینایی ،آیدین آغداشلو ،امید روحانی و هوشنگ گلمکانی به سخنرانی خواهند پرداخت.
دراین مراسم ویژه که با حضور اهالی سینما ،منتقدان وخبرنگاران در ساعت ۱۷روز سه شنبه هفته جاری برگزار می شود یک اتفاق ساده ساخته سهراب شهید ثالث به نمایش گذاشته خواهد شد .
گفتنی است به زودی زمان آغاز به کار گروه هنر وتجربه اعلام خواهد شد .مابقی سینماهای نمایش دهنده گروه هنروتجربه با نمایش فیلمهای هنری و تجربی تاریخ سینمای ایران در هفته های آینده اعلام می گردد.