مجتبی راعی کارگردان مطرح سینما گفت: از اینکه فیلمی مثل ماهی و گربه در اکران گروه هنر وتجربه با استقبال مخاطبان مواجه شده است بسیار خوشحالم چون این موضوع نشان می دهد که قشری که خواهان فیلمهای فرهیخته اند قشر قابل توجهی هستند ومی توان در گروه هنر وتجربه برای اکران اینگونه از فیلمها ،برنامه ریزی دقیقی کرد .
راعی در گفت وگویی درباره گروه هنر وتجربه گفت :من باایجاد گروه هنر وتجربه بسیار بسیار موافق هستم و به نظرم این طرح باید ادامه داشته باشد و مثلا مدیر بعدی وزارت ارشاد اگر سر کار بیاید باید این طرح را ادامه بدهد .به نظرم طرح اکران فیلمها در گروه هنر وتجربه ،اگر ادامه پیدا کند هویت پیدا خواهد کرد .
به نظرم پس از گذشت مدتی، این طرح مشتریان خودرا پیدا خواهد کرد ودر میان مخاطبان آن جا خواهد افتاد و تماشاگران وعلاقه مندان این فیلمها ،می دانند که یک جایی برای اکران این نوع از فیلمها هست .
کارگردان فیلم ترنج درادامه گفت :اکران فیلمهای هنری وتجربی نه تنها به نفع سینماگران و فیلمسازان مستقل است بلکه معتقدم اکران چنین فیلمهایی سطح سلیقه عمومی را بالا خواهد برد .من به اکران مستمر فیلمهای هنری بسیار معتقدم چون به نظرم باعث رشد سینمای ماخواهد شد .به نظرم حتی باید در این طرح فیلمهای هنری وتجربی خارجی را نیز اکران کرد چون فیلمهای هنری آنها هم برای مخاطب عام ساخته نشده است .
راعی که در میان فیلمهای اکران شده گروه هنر وتجربه ،دو فیلم شش قرن ،شش سال ساخته مجتبی میر تهماسب و فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری را دیده است درباره این فیلمها گفت :به نظرم کار خیلی مهمی که مستند شش قرن ،شش ماه انجام داده است که یک رویداد مهم را به درستی ثبت کرده است .
او درباره فیلم ماهی وگربه نیز گفت :من از سالهای بسیار دور اقای مکری را می شناسم .سالها قبل من داور جشنواره ای بودم که به او جایزه هم داده شد .به نظرم شهرام مکری یک نوع فیلمسازی را از سالها قبل در پیش گرفته وتا به امروز آن را حفظ کرده است وبه بلوغ درسبک فیلمسازی خود رسیده است .او مسیر خودرا به درستی ادامه داده و به رشد خوبی رسیده است و ماهی و گربه اوج شکوفایی فیلمسازی شهرام مکری است .
راعی در عین حال گفت :مدیریت اکران فیلمهای گروه هنر وتجربه مدیریت بسیار سختی است .برخلاف مدیریت سینمای بدنه که مدیریت کردن آن چندان سخت نیست .از سویی دیگر نباید مثلا ده فیلم کسل کننده هنری پشت سر هم اکران شود وباید درمورد این مسئله ،با دقت عمل کرد .
این کارگردان سینما درعین حال پیشنهاد داد که یک سایت مخصوص برای مخاطبان این فیلمها ایجاد شود تا با درج نظرات آنها ،به بحث وتبادل نظر درباره این فیلمها کمک شود.