سعید روستایی معتقد است تبلیغات بیشتر می تواند به رونق اکران فیلم های هنر و تجربه کمک کند.
سعید روستایی کارگردان فیلم کوتاه « از طرف آنها »، در گفت و گو با ستاد خبری گروه سینمای هنر و تجربه گفت: « تشکیل این گروه سینمایی، اتفاق بسیار خوبی است. فیلم های خوبی در این گروه اکران می شود و به جرأت می توانم بگویم که اگر این گروه سینمایی نبود ، بسیاری از فیلم های خوب ما دفن می شد و هیچ گاه دیده نمی شد».
او ادامه داد: فیلم سینمایی« ماهی و گربه» از جمله فیلم هایی بود که در جشنواره فجر هم بسیاری مشتاق دیدنش بودند اما متاسفانه سالن خوبی به آن اختصاص داده نشده بود و دیدیم که در اکرانش در گروه سینمایی هنر و تجربه تا چه حد مورد استقبال قرار گرفت.
روستایی ادامه داد: « از اینکه فیلم من هم در این گروه سینمایی هست خوشحالم. اما باید تمام تلاشمان را بکنیم که مثل دوره های قبل این طرح در یک مدت کوتاه ادامه نداشته باشد و چنین اکرانی نیاز به زمان بیشتر دارد تا مخاطبانش را جذب کند».
این کارگردان در بخش دیگری از صحبت هایش به اتفاقاتی که می تواند، به اکران فیلم های گروه سینمایی هنر و تجربه کمک کند اشاره کرد و گفت: « فکر می کنم مهم ترین نکته ای که باید در نظر گرفته شود تبلیغات زیاد در مورد اکران فیلم ها است و باید جدی تر گرفته شود».