مجید اسلامی منتقد مطرح سینما درباره مستند «شش قرن و شش سال» نوشته است:

دیروز در خانه هنرمندان «شش قرن و شش سال» مجتبی میرتهماسب را دیدم. سالن خوشبختانه پر بود و این نشان می‌دهد که «هنر و تجربه» دارد جا می‌افتد فیلم مستندی جذاب و شیرین است از تلاش محمدرضا درویشی و … گروهش برای احیای موسیقی عبدالقادر مراغه‌ای. شخصیت درویشی قابل احترام و دوست‌ داشتنی ا‌ست و بخش مربوط به حضور شجریان برای میکس نهایی غافلگیرکننده است. فیلم همچون سنت غالب مستند در این سال‌ها سعی می‌کند حالت گزارشی داشته باشد. نتیجه این که نقش اصلی را سوژه ایفا می‌کند. خوشبختانه سوژه به اندازه‌ی کافی جذاب هست. تماشایش را از دست ندهید.