استاد علی اکبر شکارچی از “شش قرن و شش سال” نوشته است:
دوستان
من در شانزدهمین جشن بزرگ سینمای ایران، خانه سینما سال نود و سه، فیلم مستند و موسیقایی “شش قرن و شش سال” ساخته دوست و هنرمند گرامی مجتبی میر تهماسب را دیدم.
بسیار خوشحالم این فیلم که شش سال از عمر و ذوقِ جمعی از هنرمندان این سرزمین را با خود به قعر تاریخ و موسیقی کشاند اکران عمومی گرفته است به همه ی دوستان و موسیقی دانان دیدن این فیلم ارزشمند را پیشنهاد می کنم. بیشتر از این بابت که گرچه گردش ملودی ها، پرده گردی و ریتم قطعات مُهری متفاوت از ویژگی های موسیقیِ دستگاهیِ اکنون ایران را بر پیشانی خود دارد، ولی مضمون این فیلم از آنچنان ظرفیتی برخوردار است که ذوق و هر ذهن خلاقی را برای دگرگونیِ موسیقی کنونی ایران میتواند بر انگیزاند. درود فراوان بر استاد محمدرضا شجریان که با حضور و گفته های نغز خود هم اعتبار این کار پژوهشی را دو چندان کرد و هم موضوع فیلم را با استادیِ تمام جمع بندی و مُهر تأیید بر آن نهادند .
در پایان برای دوست گرامی محمد رضا درویشی و کلیه ی هنرمندان همراهِ او که هر یک در سامان دهی این پروژه ی شش ساله سهم غیر قابل انکاری داشته اند آرزوی سلامتی و موفقیت دارم.