محمد احسانی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی درباره ویژگی های گروه سینمایی هنر و تجربه و چگونگی ادامه روند آن گفت:«کار گروه سینمایی هنر و تجربه،به نوعی در دوره های قبل با عناوینی دیگرکاری را آغاز کرد و چنین طرحی پیش از این هم انجام شده بود.اما ظاهرا درهر دوره مشکلاتی به وجود می امده و نتیجه ای که متوقع بود، کامل حاصل نمی شد.»

او ادامه داد:«تیمی که گروه سینمای هنر و تجربه را دست گرفتند،تیم حرفه ای در شورای سیاستگذاری هستندو مدیریت خوب اقای علم الهدی نقطه قوت این طرح است،چرا که به این عرصه اشنا است.امید داریم امسال با بررسی اشکالاتی که در دوره های قبل بود و رفع آن مشکلات این طرح به هدف اصلی برسد.»

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی ،در پاسخ به این پرسش که ادامه این طرح از نظر او باید دارای چه ویژگی های باشد؟گفت:«به هر حال مخاطب گروه سینمای هنر و تجربه کسانی هستند که بصورت حرفه ای و هنری تر سینما را تعقیب می کنند.این نوع فیلم ها بخشی از نیاز سینمای ما است که ممکن است در اکران نتواند مخاطب عام را جلب کند.اما همانطور که پیش از این اشاره کردم ،کسانی که بطور حرفه ای تر سینما را تعقیب می کنند، مشتریان این نوع سینما هستند و تنوعی که در انتخاب فیلم ها وجود دارد، از ژانرهای مختلف،می تواند سلیقه های متفاوتی را به سمت دیدن این فیلم ها بکشاند وباعث می شود تا مخاطبان انبوه تری به سمت سینمای هنر و تجربه جذب شود.»

احسانی ادامه داد:«کیفیت آثار است و تنوع ،دو فاکتوری است که می تواند در موفقیت این طرح موثر باشد.هنرو تجربه زمینه این را دارد که بتواند جای خودش را در سینمای ایران به عنوان محل و مرکزی که می تواند،نمایش دهنده فیلم هایی با ارزش های فرهنگی و هنری زیاد باشد را باز کند.این فیلم ها هم به لحاظ مضمونی و هم فرم و ساختارآثار قابل قبولی هستند که می تواند سطح کیفی سینما را چند قدم ارتقا بدهد.»

احسانی در پاسخ به این پرسش آیا برای دریافت پروانه نمایش فیلم های گروه هنر و تجربه کمکی انجام می شود یا خیر؟گفت:«برای اینکه این کار با سهولت بیشتری انجام شود.مدیر کل سینمایی حرفه ای،آقای فرجی عضو شورای سیاستگذاری هستند و در ارتباطی که با آقای علم الهدی دارند و در تعامل با هم سعی می شود پروانه نمایش فیلم های این گروه سینمایی را با سهولت بیشتری در اختیار گروه قرار گیرد.»

معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی ،در پاسخ به این پرسش که تا کنون تنها پنج سینما به نمایش فیلم های سینمای هنر و تجربه اختصاص دارد و آیا وزارت ارشاد قصد حمایت بیشتر از این طرح را دارد یا خیر؟ گفت:«این اتفاق،مقداری بستگی به عملکرد خود گروه دارد.اگربرنامه ریزی که صورت گرفته وسیاستگذاری های دقیقی که انجام شده است، دنبال شود و مخاطب خودش را پیدا کند، قطعا اتفاقات بهتری می افتد.از طرف دیگر وقتی سینما دارها متوجه شوند که این نوع سینما هم مخاطب دارد، قاعدتا خودشان به نمایش این فیلم ها ترغیب می شوند.»

او ادامه داد:«سازمان سینمایی هم به هر حال سوبسیدی در اختیار این گروه قرار داده است که برای سینماها و صاحبان فیلم ها تشویق کننده باشد.»

او پس از دیدن فیلم«آن»که راش های دیده نشده از مجموعه روایت فتح ساخته شهید مرتضی آوینی بود،درباره نمایش این فیلم درگروه سینمای هنر و تجربه گفت:«این فیلم برای من که بیشتر تجدید خاطرات شهید اوینی بود و از این جهت جذابیت داشت. نوع نگاه این شهید و سادگی و صمیمیتی که در نگاه به مسائل دفاع مقدس داشتند،مثل سایراثار او در این فیلم هم نمود داشت.گمان می کنم برای اینکه فیلم های این گروه کامل شود، محصولاتش باید از این جنس سینما هم داشته باشد.»

منبع: ایسنا