تا همین جایش هم مثل یک رؤیاست… ما اهل سینما البته کم و بیش همه اهل خیال بافی هستیم، وگرنه دراین حوالی پیدایمان نمی شد. می شود برای روزهای بعد هم خیال بافت؛ مثلا این که آن اقلیت دوستدار سینما که به هر دلیل از اوضاع اکران عمومی ناراضی است، گم شده خود را در گروه سینماهای هنر و تجربه پیدا کند. اقلیت؟ بله. حتی اقلیتی آن قدر کوچک که شاید از نظر کثرت گرایان به حساب نیاید و آمارش ارزش این همه تلاش و تبلیغ و به تعبیری دنگ وفنگ را نداشته باشد.اما تجربه نشان داده تحولاتی که در زبان سینما رخ می دهد،اغلب ا ز درون همین اقلیت بیرون می آید؛ اقلیت جوانی که در کشور ما، لااقل طی دهه گذشته خودش را به در و دیوار می زده تا فقط دیده شود، به رسمیت شناخته شود، ناچار نباشد مخاطبش را در آن سوی مرزها بجوید و تازه چون در جست و جوی مخاطبی است که از او دریغ می شده در معرض اتهام هایی هم باشد. آن قدر در این زمینه حرف دارم که نمی دانم کجایش را و چقدرش را دراین کپسول جای بدهم.
این که شکل گیری و موفقیت و تداوم گروه سینماهای مثلا هنر و تجربه، به سلامت روانی و اجتماعی بخشی ا ز جامعه ما هم کمک می کند، چون به نیازهای همان اقلیتی پاسخ می دهد که در این سالها نادیده گرفته شده؛ چه آن فیلم سازان جوانی که به انزوای جامعه و اغلب ناخواسته به آن سوی مرزها رانده شده، و چه ‌آن دوستدار سینمای جدی و متفاوت که چیزی فراتر از کالاهای تولیدی سینمای بدنه را طلب می کند. از همین زاویه، اما به تعبیری دیگر، موفقیت و تداوم گروه سینماهای هنر و تجربه حتی به موضوع «امنیت ملی» هم که موضوع مورد توجه سیاست مداران است مربوط می شود و از این رو انتظار می رود لااقل آن ها از همین زاویه و با رویکردی مثبت به این اتفاق مهم نگاه کنند. تاریخ، همیشه گذشته دور یا نزدیک نیست. ما هم اکنون در دل تاریخ، در متن تاریخ به سر می بریم. ما مرده و شما زنده. بگذارید اوضاع طوری پیش برود تا سی سال بعد، چهل سال بعد، پنجاه سال بعد، اگر جهانی باقی باشد، آیندگان در بررسی وجوهی از زیبایی شناسی و جنبه های مثبت دیگری از سینمای فرهنگی سرزمین ما بگویند و بنویسند که سی چهل پنجاه سال پیش، این سینمای پربار «هنر و تجربه» پس ا ز چند تلاش ناکام، از جایی توسط گروهی کوچک و با حمایت کسانی اندک در فلان سال و فلان شکل و شیوه آغاز شد که بعد درخت تنومندی شد و حالاباغ و گلستانی مصفاست. و باز خیال
ببافیم و امیدوار باشیم که اگر نه سال آینده، لااقل سال بعدش مراسم دومین سالگرد آغاز فعالیت گروه سینماهای هنر و تجربه در ساختمان اختصاصی که به عنوان مرکزیت این گروه ساخته می شود برپا شود؛ ساختمانی با حداقل چهار سالن نمایش کوچک و بزرگ، کتابخانه و موزه و همه تشکیلات مورد نیاز حال و آینده اش که برای همیشه جزو سرمایه ها و افتخارات فرهنگی این سرزمین باقی خواهد ماند.
* عضو شورای سیاستگذاری گروه سینمایی «هنر و تجربه»
بولتن شماره ۲