«شش قرن و شش سال» نخستین همکاری من با آقای میر تهماسب بود. از همان ابتدا و از صحبت های ابتدایی متوجه شدم که کار سنگین و سختی است. به خصوص در کارگردانی و مونتاژ که البته در نتیجه نهایی فیلم این دو عامل بسیار شاخص است. من در صداگذاری فیلم با مجموعه زیادی از صداها روبرو بودم که مدت زمان زیادی برای آنها وقت صرف شده بود و زحمت کشیده شده بود و با تکنیک های تصویری و صدای خوبی ضبط شده بود و من هم سعی کردم در صداگذاری بافت همگونی حاصل شود. صداگذاری فیلم چندین ماه زمان برد و با توجه به زمان تقریبا طولانی کار زمان زیادی برای صداگذاری آن گذاشتم و با وسواس هایی که خانم ایپکچی و آقای میر تهماسب داشتند قطعا انرژی و وقت بیشتری برای کارم گذاشتم و فکر می کنم این فیلم مستند، مجموعه با ارزشی درمیان آثارمستند کشورمان است و از نتیجه کار راضی ام و خوشحالم از این بابت که در گروه سینمای هنر و تجربه نمایش داده خواهد شد و مخاطب بیشتری فیلم را خواهند دید.