ژیلا ایپکچی که در مستند «شش قرن و شش سال» عهده دار تدوین، صدا و تصویر را عهده دار بود. درباره ویژگی های این مستند می گوید: «شش قرن و شش سال»، مستندی است از تمرین و مشق موسیقی یی ناشناخته – دستکم تا قبل از آن – و کشف چگونگی اجرای موسیقی عبدالقادر مراغی ، که در مدت چند سال توسط کارگردانش ضبط و ثبت شده است و با یک دوربین. حجم عظیم فیلم های گرفته شده و محدودیت های دست و پا گیر فنی برش قطعه های موسیقی- یک دوربینه – تدوین فیلم را مشکل میکرد . و این برایم جذاب بود.
او در پاسخ به این پرسش که، این فیلم به زودی نمایشی در کار گروه سینمای هنر و تجربه خواهد داشت و با توجه به استقبالی که از این فیلم مستند در بسیاری از جشنواره های بین المللی صورت گرفته است و ممکن است بسیاری از مخاطبان داخلی این فیلم را ندیده باشند، گفت: نمایش فیلم در گروه سینمای «هنر و تجربه» ، تصمیم خوبی است که همه ما را خوشحال میکند. و استمرار آن ، حتما ، خوشحال ترمان.
او در پایان درباره تجربه همکاری با مجتبی میر تهماسب نیز گفت: «کار با اقای میرطهماسب ، همیشه، خوشحالم میکند».