صداگذاری فیلم حقیقتا کار سنگینی بود چرا که قرار بود در حضور افرادی که ساز می زدند، این فیلم مستند، فیلم برداری شود و باید کاری می کردم که به لحاظ صدابرداری، خللی در کار آنها پیش نیاورد و تمرین های آنها را دچار مشکل نکند و مزاحم بخش فنی نباشیم و آقای میر تهماسب در ابتدای کار قراری گذاشت مبنی بر اینکه اگر قرار است صدابرداری خللی در کار گروهی که از آنها فیلم برداری می شود ایجاد کند، می توان صدا را حذف کرد و کار را مستند تر گرفت. اما چند روزی که از کار گذشت فهمیدیم که می توان کنار آنها بود و صدابرداری کرد .
از طرف دیگر چون نوازنده ها مدام با صدا سرو کار دارند و به خوبی صدا را می شناسند، با ما همراه بودند. اما زمان زیادی هم برای صدابرداری کار صرف شد و سعی کردیم از ابزاری استفاده کنیم که به روز باشد. علاوه بر اینکه صدای پلی بکی استفاده نشد و همه صداها سر صحنه گرفته شد و با توجه به گستردگی فیلم، این بخش بسیار مشکل بود. الان می توان با افتخار بگویم که در بخش صدای این فیلم مستند چیزی کم گذاشته نشده است و از نتیجه کار راضی ام و خوشحالم از بابت اینکه فیلم در گروه سینمای هنر و تجربه نمایش داده می شود.