ابراهیم ایرج زاد کارگردان فیلم کوتاه «چند کیلومتر دورتر» درباره شیوه تبلیغاتی که خودش برای آگاهی دیگران از نمایش فیلمش در گروه سینمای هنر و تجربه در نظر گرفته است،گفت: «تا کنون تبلیغاتی که برای فیلم انجام دادم از طریق شبکه های مجازی و اجتماعی بوده و به هر طریقی که توانستم سعی کردم افراد بیشتری را متوجه نمایش فیلم های گروه سینمایی هنر و تجربه کنم و این فقط منوط به نمایش فیلم خودم نیست. بلکه این جریان باید ادامه دار شود و نیاز به حمایت همه فیلم سازان دارد و من سعی می کنم در مورد نمایش فیلم های گروه سینمای هنر و تجربه اگاهی بدهم».
او در گفتگو با ستاد خبری گروه سینمایی هنر و تجربه ادامه داد: «اصولا باید بحث تبلیغات در گروه سینما هنر و تجربه جدی گرفته شود. مثلا فکر می کنم بیلبوردهای شهری می تواند اتفاق مهمی در عرصه تبلیغات باشد چون من به عنوان فیلم ساز هر چقدر در امر اطلاع رسانی تلاش کنم باز هم اطرافیانم از این اتفاق اگاه می شوند که یا فیلم ساز و فیلم بین حرفه ای و علاقه مندان به سینما هستند و یا خانواده ام که فیلم را دیده اند. بنابر این طیف گسترده ای از مردم از این اتفاق بی اطلاع هستند که فکر می کنم بیلبوردهای شهری می تواند این خلا را پر کند».
ایرج زاد افزود: «مدتی قبل من طرحی را در خصوص تبلیغات به گروه هنر و تجربه دادم که طی آن می توان تیزر تلویزیونی بصورت مجزا برای اثار مستند،کوتاه و فیلم های بلند انجام داد در حال حاضر فقط برای فیلم های بلند داستانی این تیزر اماده شده است. شاید نیاز باشد که اقدام بهتری در این زمینه انجام شود. از طرف دیگر سهم اعلام برنامه های گروه سینمای هنر و تجربه در سینما نیز کم است و در کنار پوستر فیلم های روز سینما تنها جدولی به این گروه سینمایی اختصاص داده شده است که کافی نیست و به نظر من باید کمی حرفه ای تر به بحث تبلیغات گروه سینمای هنر و تجربه نگاه کرد».