مراسم دیدار مردمی با عوامل فیلم بیداری برای سه روز یکشنبه ١٨ آبان  ساعت ١٨:٣٠  در موزه سینما برگزار می شود. این فیلم روایت٣ شبانه روز بیداری پرویز پرستویی و سهیلا گلستانی به عنوان آخرین ساعتهای زندگی دو بیماراست. کارگردان این فیلم مسعود امینی تیرانی است که از ١٣ مهر در ۵ سینمای تهران و مشهد در گروه سینمای هنر و تجربه اکرانش آغاز شده است.