مترجم : آینا قطبی یعقوبی

انجمن فرانسوی سینماهای هنر و تجربه در سال ۱۹۵۵ توسط گروهی از سینماداران و منتقدان سینمای فرانسه پایه‌گذاری شد. این انجمن که به کمک آندره مالرو توانست جایگاه رسمی ویژه خود را بیابد با تلاش‌های دایمی ژان لسکور در سمت مدیر انجمن، شبکه‌ای از سینماهای مستقل و انجمن‌های محلی را در سرتاسر فرانسه از شهرهای بزرگ تا مناطق روستایی شکل داد. فعالیت‌های انفردی و مشارکتی این شبکه به گسترش تنوع سینمایی و به‌تبع آن تلطیف و بسط فرهنگی و اجتماعی این حوزه انجامید.
سینماهای این گروه برنامه روزانه نمایش خود را براساس انتخاب سردبیران و یا متناسب با برنامه‌های فرهنگی خاص یک سینما متناسب با مکان جغرافیایی آن، ترتیب می‌دهند. این سینماها تنها مکانی برای نمایش کشف‌های خاص و تازه سینمایی نیستند٬ بلکه فضایی هستند برای معاشرت،تقسیم و تحلیل و بازتاب آرای مختلف،ساخت سپهر اجتماعی و بررسی و ارزش‌گذاری سینما.
انجمن فرانسوی سینماهای هنر و تجربه به‌عنوان یک جنبش بنیاد نهاده شده و یک نهاد سندیکایی حرفه‌ای نیست. این جنبش با تاریخچه مشخص و اهداف و برنامه‌های خود٬ درجهت تضمین پلورالیسم در بهره‌وری از کاروزران سینما و تنوع در عرضه سینمایی فعالیت دارد که درجهت نفع همگانی٬ استثنائات فرهنگی و همچنین دخالت دولت در حوزه سینمایی را توجیه می‌کند.

اهداف
این انجمن از ابتدای تاسیس بر پایه سه هدف اصلی شکل گرفت:
– دفاع از پلورالیسم مکانی و جغرافیایی در پخش فیلم که امری ضروری برای داشتن تنوع و تکثر در عرضه فیلم و تعاملات فرهنگی این حوزه است.
– حمایت از سینمای مولف و ترویج فیلم‌های هنر و تجربه برای عامه مردم
– آموزش و کمک به رشد سینمایی مردم علی‌الخصوص جوانان

وظایف
برای دفاع از منافع اخلاقی و اقتصادی اعضا و حراست از اهداف منفعت همگانی در امر سینمایی٬ انجمن فرانسوی سینماهای هنر و تجربه سه محور فعالیتی زیر را برای خود تعریف کرده است:
یک- دخالت در مراجع دولتی
– از طریق سی‌ان‌سی -مرکز ملی سینما و تصاویر متحرک- و میانجی سینما؛ با هدف مصالحه درجهت دستیابی بهتر به فیلم‌ها و سالن‌ها٬ گرفتن موافقت و مجوز برای برنامه‌ها و……
– از طریق شاخه سینمایی کمیسیون ملی برنامه‌ریزی تجاری؛ برای دفاع از پروژه‌های ساخت و احیا و توسعه ساخت سینماها در جهت حمایت و تقویت سینماهای هنر و تجربه
– شراکت در رایزنی‌های تخصصی این حوزه که توسط مراجع دولتی برگزار می‌شود
– دسترسی به گزارش‌ها و برنامه‌هایی که توسط مراجع دولتی به خصوص وزارت فرهنگ و ارتباطات تهیه و تصویب می‌شود
درسالهای اخیر روند تکاملی ساختار و فعالیت‌های بخش بهره‌وری سینمایی٬ تمرکز فزاینده‌ای بر مکان پخش فیلم‌ها داشته و این باعث شده تا انجمن فرانسوی سینماهای هنر و تجربه بتواند با دخالت بیشتر و بیشتر در امور مراجع دولتی مرتبط به نهادی تاثیرگذار و مورد وثوق برای تغییر قوانین و شکل‌دهی به مقرراتی کارآمدتر برای حمایت از دست‌اندرکاران هنر و تجربه و درشکلی وسیع‌تر از تنوع و تکثر٬ بدل شود.

دو- نمایندگی داشتن
– در کمیته‌های مرکزی سی‌ان‌سی (کمیته طبقه‌بندی آثار سینمایی٬ کمیته گزینش کمک به ساخت و مدرنیزاسیون بناها و مکان‌های پخش فیلم٬ کمیته شماره‌گذاری سالن‌های سینما٬ کمیته گزینش کمک‌های متنوع به پخش فیلم٬ کمیته ملی تجهیزات سینمایی در حوزه مدارس سینمایی)
– در کمیته‌ها و گروه‌هایی تخصصی این حوزه ( چون FNCF, ADRC ٬ AFOMAV ٬ فرزندان سینما٬ کمیته رهبری تجهیزات مدارس شهرداری پاریس)

سه- اطلاعات و منابع
– انجمن فرانسوی سینماهای هنر و تجربه به همه کارورزان و سایر متخصصان این حوزه و همینطور به دانشجویان و روزنامه‌نگاران خدمات ویژه خود را عرضه می‌کند. علی‌الخصوص اطلاعات و منابعی که در خصوص هنر و تجربه باشند.
– مجله هنر و تجربه به‌طور خاص برروی فعالیت‌های هنر و تجربه و حوزه سینمایی تمرکز دارد. در هرسال ده شماره ازین مجله به‌صورت ادیت‌شده برای همه اعضای انجمن٬ نهادهای مرتبط اداری و تخصصی و نشریات کشور ارسال می‌شود.

منبع: