نشست نقد و بررسی فیلم مستند شش قرن و شش سال ساخته مجتبی میرتهماسب روز جمعه در خانه هنرمندان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی هنر و تجربه، این برنامه با حضور عوامل این فیلم و دکتر امید روحانی به عنوان منتقد مهمان، ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان برگزار می شود.
این دومین برنامه از نشستهای نقد و بررسی فیلمهای گروه هنر و تجربه است که در خانه هنرمندان برگزار می شود.
نخستین نشست نقد و بررسی فیلمهای این گروه، روز سه شنبه با نقد و بررسی فیلم بیداری برای سه روز ساخته مسعود امینی تیرانی برگزار شده بود.