سینمای هنر و تجربه با همکاری خانه هنرمندان  برای رفاه حال مخاطبان خود بلیط  سانس های قبل از ظهر خانه هنرمندان را در روزهای جمعه  بصورت نیم بها بصورت خرید اینترنتی عرضه می نماید.