نشست نقد و بررسی فیلم ماهی و گربه ساخته شهرام مکری روز گذشته در خانه هنرمندان برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه ،در این برنامه که اجرای آن را کیوان کثیریان بر عهده داشت مهرزاد دانش به عنوان منتقد این برنامه در سخنانی گفت: ماهی و گربه شبیه هیچ فیلم دیگری در سینمای ایران نیست و تا آنجایی که می دانم  حتی در سینمای جهان هم نمونه ای منحصر به فرد محسوب می شود .

او ادامه داد : ماهی و گربه صرفا فیلمی فرمالیستی نیست و اینکه بگوییم در آن درونمایه ای وجود ندارد درست نیست. مهرزاد دانش تاکید کرد : بعضی ها عنوان کرده اند که فیلم فرمی دایره ای شکل دارد ولی به نظرم فیلم ماهی و گربه بیش از آنکه دایره ای شکل باشد کروی شکل است . در فرم دایره ای در یک مسیر جبری حرکت می کنیم ولی در فرم کروی شکل به تعداد بی نهایتی می توان حرکت کرد .

سیاوش چراغی پور بازیگر فیلم ماهی و گربه نیز دراین نشست عنوان کرد : ما برای فیلم ماهی و گربه ،به مدت یک ماه ،هر روز تمرین می کردیم و این یک ماه تمرین نقش تعیین کننده ای داشت .ما به مدت یک ماه تمام و به شکل مداوم و خستگی ناپذیری در باران و گل تمرین کردیم و چکمه های ویژه ای داشتیم که دم در هتل روی آن شیر آب می کشیدند تا بتوانیم وارد هتل شویم .

او ادامه داد: لوکیشین فیلم در نزدیکیهای فومن بود که از فضای خاص وبکری برخوردار بود . در واقع آقای مکری به دنباب فضایی وهم گونه بود تا بتواند به آنچه که مدنظرش است برسد.

درادامه این جلسه مهرزاد دانش با اشاره به نریشن ابتدایی فیلم گفت : نریشن ابتدایی فیلم به نوعی پست مدرنیستی است . فیلم ماهی و گربه حتی با ژانر وحشت هم شوخی می کند . در ابتدای فیلم نوعی احساس هراس به مخاطب القا می شود ولی درادامه با زیرگونه اسلشر هم به نوعی بازی می کند .

مهرزاد دانش در پاسخ به سوال تماشاگری درباره یکی از نقاط ضعف فیلم ماهی و گربه گفت : اگر فیلم یک فیلم کلاسیک محسوب می شد انتقاد شما وارد بود ولی ماهی و گربه یک فیلم کلاسیک نیست .

این منتقد سینما دربخش دیگری از صحبتهای خود گفت : در فیلم ماهی و گربه انگار بحث عشق و ارتباطات انسانی دارای خلائ هایی است. انگار عشق هیچ جا نمی تواند به سرانجام برسد .
درادامه تماشاگری مدعی شد که ماهی و گربه یک ملودرام درجه دویی است که با دوسه بار دیدن چاله چوله های آن به خوبی پیدا می شود.همچنین آقای مکری دربرنامه هفت گفته که این فیلم درژانر وحشت است درصورتی که اینطور نیست .مهرزاد دانش در واکنش به اظهارات این تماشاگر گفت :سینمای پست مدرن به نوعی سینمایی است که در آن از مفاهیم تثبیت شده درسینما آشنایی زدایی شده است .فیلم ماهی و گربه در هیچ ژانری نیست .اینکه می گویید آقای مکری در برنامه هفت گفته این فیلم درژانر وحشت است به نظرم این فیلم درهیچ ژانری نیست . درفیلم با ژانر بازی شده است .در ابتدا ارجاع داده می شود بعد از آن آشنایی زدایی می شود ودرادامه دریک فضای هجو آلود حرکت می کند .
این منتقد سینما دربخش دیگری از صحبتهای خود گفت :ماهی و گربه انعکاسی از فضای معاصر خودمان است . نسل جدید که در ارتباط با نسل گذشته دچار مشکل است . نسل گذشته ای که دائما نسل جدید را نصیحت می کند .نسل جدیدی که فضای سر خوشانه آن تحمل نمی شود و حتی می خواهند خاطره های این نسل راهم تصاحب کنند.
مهرزاد دانش در پایان این نشست در پاسخ به سوال کیوان کثیریان که اگر می خواستید انتقادی از این فیلم مطرح کنید چه بود ؟به نظرم زمان فیلم ماهی و گربه طولانی است وبه نظرم می توانست کوتاه تر باشد .اگر ریتم سرعت بیشتری پیدا می کرد به نظرم بهتر بود .

عکاس: میلاد بهشتی