فیلم “من از سپیده صبح بیزارم” ساخته علی کریم ، اکران خود را در سینماهای گروه هنر و تجربه از روز ۱۷ آذر آغاز خواهد کرد .
به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه ،علی کریم کارگردان فیلم«من از سپیده  صبح بیزارم»درباره  اکران فیلمش در گروه سینمای هنر و تجربه می گوید: «مهمترین اتفاق سال های اخیر در حوزه سینما قطعا تشکیل گروه سینمایی هنر و تجربه بود. انتخاب نام مناسب برای این گروه و نمایش فیلم هایی که شاید هیچ گاه فرصت دیده شدن ندارند اتفاق بسیار مثبتی است و ان رابه فال نیک می گیریم.»
او ادامه داد: «این گروه سینمایی باعث شد تا فاصله ای که بین سینما و برخی مخاطبانی که به دنبال نوع دیگری از سینما بودند برداشته شود. مخاطبانی که سلیقه شان خیلی همسو با جریان روز سینما نیست. تشکیل این گروه سینمایی هم به تجربه گرایی در فیلم سازان جوان ما کمک می کند  و هم تاثیر خوبی در جریان اصلی سینمای ما خواهد گذاشت.»
کریم افزود: «کم کم از نمایش فیلمم نا امید می شدم و فکر می کردم هیچ گاه با مخاطب آن را در سالن سینما نخواهم دید اما قطعا حضور فیلم در گروه سینمایی هنر و تجربه غنیمت است. این فیلم تا کنون نمایشی در فستیوال «ادینبورگ» در بخش مرور سینمای ایران و بار دیگر در«موزه هامر» نمایشی داشت . اما در ایران مخاطب زیادی این فیلم را ندیده است و خوشحالم که با مردم کشورم این فیلم را می بینم.»
او ادامه داد: «شروع این اتفاق سینمایی انقدر خوب است که به اعتقاد من نباید به دنبال کاستی های آن باشیم و نیمه پر لیوان را ببینم. این طرح به مرور کامل تر خواهد شد و اتفاقات بهتری را تجربه خواهد کرد.»