شهر اصفهان هم به شهرهای نمایش دهنده فیلمهای گروه هنر و تجربه اضافه شد و سینما سوره اصفهان از هفته آینده به اکران فیلمهای هنر و تجربه خواهد پرداخت .
به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه ، پس از نمایش فیلمهای هنر و تجربه در چهار سینما در تهران و یک سینما در مشهد ، از ۲۳ آذر سینما سوره اصفهان اقدام به اکران فیلمهای هنر و تجربه خواهد کرد .
در روز ۲۳ آذر از ساعت ۱۵ فیلم ماهی و گربه و از ساعت ۱۷ فیلم روایت ناپدید شدن مردم نمایش داده خواهد شد و از ساعت ۲۱ فیلم پرویز به نمایش در خواهد آمد .