نشست نقد و بررسی فیلم های کوتاه اکران شده در گروه هنر و تجربه چند روز پیش در خانه هنرمندان با حضور منتقدان برگزار شد. اولین کارگردان حاضر در این نشست ابراهیم ایرج زاد بود . کارگردان فیلم کوتاه “چند کیلومتر دورتر” درباره شکل روایی فیلمش توضیح داد : «هر داستانی نوع روایتش را در خود مستتر دارد و شکل روایی که من در “چند کیلومتر دورتر” استفاده کردم مبتنی بر خود داستان و ظرفیت های آن بود. »در ادامه سحر عصر آزاد درباره تکرار قصه فیلم در دو پلان سکانس  مجزا گفت: « این تکرار در نگاه اول شاید غیر ضروری به نظر برسد اما با دیدن دوباره فیلم جزییاتی را دریافت می کنیم که کاملا آگاهانه در لابلای گفتگو ها، رفتارها و عکس العمل های کاراکترها قرار گرفته است که دو واکنش متفاوت به یک پدیده را نمایش می دهد. » در ادامه ابراهیم ایرج زاد خاطر نشان کرد: «در این فیلم ریسک بزرگ و آگاهانه برای من همانا تکرار یک اتفاق بدون سود بردن از عنصرغافلگیری است که بخاطر عادت های مخاطب از الگو های سینمایی اصولا انتظار  غافلگیری نیز دارد. که من برای تعقیر این عادت و گمان شکنی ذهن مخاطب آگاهانه این ویژگی را حذف کردم. فیلم کوتاه کاملا برخورد متفاوتی از فیلم بلند را می طلبد نوع گمان فکنی و گمان شکنی در برخورد با مخاطب متفاوت از فیلم بلند است و رویکرد اصلی در چیدمان پلانها و دادن اطلاعات به مخاطب مبتنی بر ایجاز است. بماند که مخاطب امروز سینما با سواد و بینش بالایی که دارد و انبوه فیلمهایی که تماشا می کند را تحت تاثیر قرار دادن خود کار ساده ایی نیست و برای من آشنایی زدایی در شکل روایت یک دغدغه جدی محسوب می شود.»  سحر عصر آزاد با توجه به اقتباسی بودن فیلمهای ابراهیم ایرج زاد از منظری دیگر به نقد این فیلم پرداخت و گفت :« مشکل فیلمنامه خوب همیشه در فضای فیلمسازی کشور ما نمود بارز داشته و اینکه یک فیلمساز برای قصه فیلمهایش از ادبیات سود میبرد قابل تحصین است».

ابراهیم ایرج زاد یکی از موثر ترین عوامل در رویکردش به اقتباس برای قصه فیلمهایش را درسهایی دانست که از آقای ناصر تقوایی با دیدن فیلمها و حضور در کنار ایشان  در دو پروژه “چای تلخ” ( تولیدش در نیمه راه متوقف شد) و “تمرین آخر تعزیه حر” دانست. او در پایان  ابراز امیدواری کرد  به زودی شرایطی فراهم شود تا تمام مردم  کشور امکان دیدن فیلمهای گروه هنر و تجربه را داشته باشند .