کوروش عطائی  یکی از کارگردانهای مستند “از ایران یک جدایی ” درباره ایده ساخت این فیلم گفت: «ایده ساخت این مستند زمانی به ذهنمان رسید که چند روزی تا مراسم اسکاری که اصغر فرهادی با فیلم «جدایی نادر از سیمین» در آن حضور داشت باقی مانده بود. در محافل مختلف بحث های زیادی درباره این مراسم می شد و این اتفاق برای نخستین بار در مورد فیلمی در سطح اجتماعی رخ می داد و این اتفاق را متمایز می کرد».

به گزارش  روابط عمومی گروه سینمایی هنر و تجربه، او ادامه داد: «من و خانم موسوی که تا پیش از این نیز تجربه همکاری مشترک با هم داشتیم تصمیم گرفتیم این اتفاق را به شکل یک فیلم مستند تهیه کنیم و آن اتفاق و شبی که قرار است نتایج اسکار اعلام شود را به نوعی ثبت کنیم و البته این ایده به مرور سر و شکل مشخص تری گرفت و تبدیل به فیلمی شد که می بینید».

عطائی در مورد نمایش فیلم های مستند در گروه سینمایی «هنر و تجربه» می گوید: «اینکه فیلم های مستند در سینمای ما اکران شود تقریبا یک آرزو بود و اینکه این آرزو توسط این گروه سینمایی محقق شده است اتفاق بسیار خوبی است و امیدوارم روز به روز بهتر شود».

او افزود: «هر چند که فکر می کنم با در نظر گرفتن سانس های بهتر برای نمایش فیلم های کوتاه و مستند و افزایش سالن های آنها فیلم های کوتاه و مستند هم بتوانند مخاطبان بیشتری را جذب کند و امیدوارم این طرح روز به روز موفق تر شود».