سینما کاپری گرگان به سینماهای نمایش دهنده فیلمهای گروه هنر و تجربه اضافه شد .
به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه ، پردیس سینمایی کاپری گرگان که متعلق به بخش خصوصی است قرار است نسبت به اکران فیلمهای هنر و تجربه اقدام نماید .
 اکران فیلمهای هنر و تجربه در سینما کاپری  از سوم دی با نمایش فیلم پرویز ساخته مجید برزگر آغاز می شود و پس از آن بقیه فیلمهای این گروه ، نمایشهای خود را در این سینما آغاز خواهند کرد.

پیش از این شهرهای مشهد و اصفهان به اکران فیلمهای گروه هنر و تجربه پرداخته بودند و با اضافه شدن سینما کاپری ،گرگان سومین شهری است که به اکران فیلمهای هنر و تجربه می پردازد .