تهران-ایسکانیوز: امیرحسین علم الهدی، مدیر گروه “هنر و تجربه” درباره چگونگی چیدمان فیلم ها در گروه هنر و تجربه گفت: به دنبال تماشاچی عام نیستیم.
امیرحسین علم الهدی در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز از نحوه چیدمان فیلم ها در گروه “هنرو تجربه” گفت: این خود فیلم ها هستند که تعیین می کنند تا چه اندازه می توانند اکران شوند.
او در این باره ادامه داد: در گروه “هنر وتجربه” به هر فیلمی شش ماه اکران داده می شود که در یک ماه اول اکران هر فیلمی، با توجه به تعداد مخاطب آن فیلم شورای ارزش گذاری گروه ” هنر و تجربه” تشخیص می دهد که چه فیلمی به سئانس فوق العاده برسد. به طور مثال فیلم های “پرویز” و “ماهی و گربه” با استقبال فروانی مواجه شدند بنابراین بیشتر از فیلمی مثل “تابور” می توانند اکران بگیرند و این بر اساس تشخیص شورای نظارت و ارزشیابی گروه “هنر و تجربه” صورت می پذیرد.
امیرحسین علم الهدی درباره اینکه هدف گروه”هنر و تجربه” قشر خاص مخاطب سینما است گفت: هدف گذاری گروه هنر و تجربه برای مخاطب خاص، دانشگاهیان و افراد نخبه است و به دنبال جذب تماشاچی عام نیست. برای همین به دنبال تبلیغات شهری برای این گونه فیلم ها نمی رویم هر چند بضاعت مالی لازم برای تبلیغات هم در این گروه وجود ندارد.
گروه “هنر و تجربه” ۱۳ مهر ماه امسال با مدیریت امیرحسین علم الهدی به شکل رسمی افتتاح شد.

منبع: