اکران  فیلم مستند شش قرن و شش سال  با کارگردانی «مجتبی میرتهماسب» به سانس فوق العاده  کشیده شد.
با استقبال مخاطبان امشب ۲۷ آذر در ساعت ۲۲:۳۰ در خانه هنرمندان سانس فوق العاده ای برای  این فیلم مستند در نظر گرفته شده است . این مستند  درباره پژوهشهای ۶ ساله محمد درویشی درباره آثار عبدالقادر مراغه ای است .
در این فیلم محمدرضا شجریان و جمعی دیگر از اهالی موسیقی درباره این پژوهش و نقش عبدالقادر مراغه ای سخن می گویند .