در برنامه های اکران فیلمهای هنر و تجربه با توجه به تعطیلات و ایام عزاداری تغییراتی ایجاد شده است .
پردیس هویزه
پردیس سینمایی هویزه مشهد در روز شنبه ۲۹ آذر فقط در سانس اول ساعت ۱۵ به اکران فیلمهای مستند کلاسیک ایرانی اقدام می کند و پس از آن از ساعت ۱۶ تعطیل خواهد بود . هم چنین در روزهای یکشنبه ۳۰ آذر، دوشنبه اول دی و سه شنبه دوم دی فیلمهای هنر و تجربه در این پردیس اکران نخواهد شد.
خانه هنرمندان روز شنبه فقط یک سانس دارد.
خانه هنرمندان ایران در روز شنبه ۲۹ آذر تنها ساعت ۱۴ طبق برنامه به اکران فیلم «از تهران تا بهشت » خواهد پرداخت و در سانسهای ۱۶ ، ۱۸ و ۲۰ برنامه نخواهد داشت. پس از آن در روزهای یکشنبه ۳۰ آذر، دوشنبه اول دی و سه شنبه دوم دی تعطیل است.
اکران ویژه در خانه هنرمندان
خانه هنرمندان ایران در روز جمعه ۲۸ آذر در ساعت ۱۱:۳۰ فیلم «ماهی و گربه» را اکران خواهد کرد و هم چنین در ساعت ۲۲:۳۰ نیز فیلم پرویز اکران خواهد شد.
پردیس آزادی و سالن سوره اصفهان ۴ روز تعطیل خواهند بود
پردیس سینمای آزادی و سالن سوره اصفهان روزهای یکشنبه ۳۰ آذر ، دوشنبه اول دی و سه شنبه دوم دی تعطیل خواهند بود و فیلمی در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران نخواهند کرد.
موزه سینما
سالن موزه سینما از روز شنبه ۲۹ آذر تا روز سه شنبه ۲ دی ماه تعطیل خواهد بود.