اکران رسمی فیلم خانه پدری به کارگردانی کیانوش عیاری قرار بود از فردا هشت دی ماه آغاز شود اما تا فراهم شدن شرایط مناسب به تعویق افتاد. در این باره امیرحسین علم الهدی دبیر اجرایی گروه سینمایی هنر و تجربه در این زمینه نکاتی را مطرح کرده است که متن کاملش در ادامه می آید:
به نام خدا
نظر به اعلام رسمی مسئولین سینماهای آزادی ، خانه هنرمندان و سینماسوره اصفهان مبنی بر عدم نمایش فیلم سینمایی خانه پدری به کارگردانی هنرمند ارزشمند سینمای ایران جناب آقای کیانوش عیاری  علیرغم قرارداد قانونی نمایش فیلم های سینمای هنر و تجربه بدون هیچ محدودیت مضمونی فیلم ها در این سینماها و با توجه به اعلام شورای محترم  پروانه نمایش فیلم های سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایش این فیلم فقط در سینماهای هنر و تجربه ، شورای سیاستگزاری سینمای هنر و تجربه جهت جلوگیری از خسارت مادی و معنوی به دلیل عدم امکان اجرای تعهدات خود حسب قرارداد با مالکان محترم این فیلم ، بدینوسیله به اطلاع می رساند تا مهیا شدن شرایط مناسب و در خور شان نمایش این فیلم ارزشمند در سینماهای هنر و تجربه ، نمایش این فیلم  تا اطلاع ثانوی به تعویق می افتد.
امیرحسین علم الهدی
مدیر اجرایی و دبیر شورای سیاستگزاری سینمای هنر و تجربه