تهمینه میلانی کارگردان و نویسنده در ارتباط با حواشی اخیر پیرامون نمایش فیلم «خانه پدری» گفت: «تصور نمی کنم کسانی که مانع نمایش فیلم «خانه پدری» شدند، مسئله آنها تنها نمایش این فیلم باشد. مشکل آنها با یک جریان فکری است و دوست ندارند کسانی مثل آقای عیاری یا همفکران او در این سینما ادامه فعالیت بدهند چون منافع خود را با حضور کارگردان هایی مثل عیاری در خطر می بینند و اساسا کسانی که معتقد به سینمای پیشرو و متعهد به جامعه هستند را بر نمی تابند و قطعا سنگ اندازی کسانی که با این جریان مخالف اند همواره وجود دارد».
به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه، کارگردان فیلم سینمایی «آتش بس»افزود: «کافی است نگاهی به سینمای دیگر کشورها داشته باشیم. قطعا در هر کشوری از سینماگری مثل آقای عیاری که تعهدش را به هنر و فرهنگ این کشور اثبات کرده است و آثارش همیشه حرفی برای گفتن دارد، حمایت ویژه ای می شد و اجازه می دادند با فراغ بال فیلم هایش را بسازد. اما دریغ از اینکه در کشور ما این امتیاز وجود ندارد و از طرف عده ای بی هنر مدام اشکال تراشی می شود».
او ادامه داد: «شخصا از اکران فیلم «خانه پدری» خوشحال شدم و این خوشحالی را با آقای عیاری هم در میان گذاشتم و طبعاً از خبر توقیف مجدد آن بسیار ناراحت شدم. باز هم تاکید می کنم که به نظر من این جریان ربطی به آقای عیاری ندارد. گروهی که مدام در پی ضربه زدن به سینمای پیشرو هستند به اعتقاد من تنها مشکل ایدئولوژیک با چنین فیلم هایی ندارد  و تنگ نظری های آنها جلوی پیشرفت سینما و کارگردان های خوبی که نگاه دقیق و هنرمندانه ای به جامعه دارند را می گیرد».
میلانی در پایان گفت: «قطعا در این شرایط از آقای عیاری و فیلم خوبش حمایت می کنم و هر کاری از دستم بربیاید انجام خواهم داد».