۱۱ فیلم در بخش هنر و تجربه جشنواره امسال انتخاب و اکران می شود.

امیرحسین علم الهدی، مدیراجرایی و دبیر شورای سیاستگزاری سینمای هنر و تجربه از انتخاب یازده فیلم شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر امسال و اکران آنها در گروه سینمایی هنر و تجربه خبر داد .

به گزارش روابط عمومی گروه هنر وتجربه ،او در این باره توضیح داد :«نظر به اعلام رسمی ستاد برگزاری سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر در خصوص پیشنهاد هیئت محترم انتخاب جشنواره برای اضافه شدن بخش سینمای هنر و تجربه به سایر بخش های نمایشی جشنواره و با عنایت به جلسه مشترک شورای سیاستگزاری محترم سینمای هنر و تجربه و دبیر محترم جشنواره در این خصوص ، شورای سیاستگزاری سینمای هنر و تجربه  ضمن سپاس از رئیس محترم سازمان سینمایی کشور و دبیر محترم جشنواره و قدردانی از هیئت محترم انتخاب برای توجه ویژه به این سینمای پایه از روز چهارشنبه نسبت به بازبینی فیلم های پیشنهادی بخش های مختلف جشنواره اقدام می کند».

دبیر شورای سیاستگذاری گروه هنر و تجربه اعلام کرد: «در نهایت نسبت به انتخاب ١١فیلم  اعلام نظر نموده و در نهایت این شورا نسبت به داوری فیلم ها در طول برگزاری جشنواره و اهدای جوایز نقدی به دو فیلم برگزیده این بخش اقدام می نماید».

او در پایان درباره روند اکران این فیلم به اطلاع کلیه فعالان محترم سینمای ایران   رساند: « انتخاب فیلم های بخش هنر و تجربه در جشنواره الزامی برای نمایش سینمایی ” اکران در طول سال ” فیلم ها برای مالکان محترم این فیلم ها نخواهد داشت و برنامه ریزی برای  نمایش رسمی این فیلم ها در سینماهای هنر و تجربه در سال ١٣٩۴ براساس درخواست رسمی مالکان فیلم ها خواهد بود».