ازصدای زن طاغوتی تا رقص پیرزن! یادداشت طنز محسن امیر یوسفی تز اصلاحات مستند کهریزک در زمان شمقدری

فیلم مستند ۴ اپیزودی کهریزک چهار نگاه به کار گردانی مشترک رخشان بنی اعتماد ،محسن امیر یوسفی ،بهمن کیارستمی و پیروز کلانتری از مستندهای مهمی است که نمایش آن در گروه هنر و تجربه با استقبال خوبی از سوی مردم مواجه شد. به گزارش پارس توریسم، محسن امیر یوسفی یکی از کارگردانان این مستند ،سه سال پیش در ماهنامه فیلم یادداشتی طنز درباره اصلاحاتی که در زمان شمقدری بر این فیلم اعمال شده نوشته که خواندن آن خالی از لطف نیست.
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است :

اصلاحات چیه؟
محسن امیر یوسفی: تازه وارد خانه شده بودم و دستم را به جیب عقب شلوارم بردم که کاغذ را در آورم ولی جیب خالی بود! دوروبرم را نگاه کردم و به دنبال کاغذ گمشده، از در آپارتمان بیرون آمدم و مثل عاشقی در پی ردی از یار، به دنبال آن گشتم. تا داخل آسانسور خبری نبود و در لابی هم چیزی پیدا نکردم ، وارد محوطه شدم که خیس از باران شبانگاهی بود. کاغذ در ماشین هم نبود و من مایوسانه روی آسفالت تاریک و خیس، کاغذ هائی را به اشتباه برمیداشتم و ناامیدتر از یافتن آن میشدم . نگهبان مجتمع را دیدم که زیر سقف اتاقکش مرا نگاه میکند و حرفی نمیزند. از آن ژستهائی گرفته بود که معلوم بود باید منتش را میکشیدی تا حرفی بزند! گفت دنبال چی هستید آقا؟ گفتم یک کاغذ سفید تا شده که چند تا جمله رویش نوشتم! مثل آدمی که میخواهد نقشه گنجی را انعام بدهد کاغذ خیس شده ای را نشانم داد، یادداشت خودم بود ، گرفتم و تشکری کردم که بروم ولی نگهبان سبیل کلفت سرفه ای کرد، تشکر دیگری کردم که یکباره گفت: اینا شعره؟! گفتم: چطور مگه؟! گفت: مثل شعر نوئه! خودتون گفتید؟! گفتم: نه اینا یادداشته! دستی به سبیلش کشید و با شک و تردید گفت: آخه همه چیز توش بود، گوسفند، گربه، هملت، کهریزک، صدای زن طاغوتی، تَنگ! رقص پیرزن! و…باران تندتر میشد و من برای خلاصی گفتم این کاغذ مربوط به فیلم جدیدمه، بالایش هم نوشتم اصلاحاتِ فیلمِ “کهریزک چهار نگاه”. دوباره دستی به سبیلش کشید و مشکوک تر از قبل انگار سرنخ ماجرای اختلاس سه هزار میلیاردی را پیدا کرده، گفت آهان پس چهار نفرید؟! اینو که میدونم، سواد دارم! کهریزک هم که میشناسم، فقط این اصلاحات چیه؟! پس از آن باید از مخترع موبایل تشکر کنم که صدای زنگش، به این مکالمه بازجویانه ی شبه فلسفی و اعصاب چرخ کنِ زیر باران پایان داد!