محسن عبدالوهاب کارگردان سینما می گوید اکران های گروه هنر و تجربه نفس جدیدی در سینمای ما است.
به گزارش روابط عمومی گروه هنر وتجربه ،عبدالوهاب در ارتباط با نمایش فیلم«من از سپیده صبح بیزارم»گفت:«خوشحالم که این فیلم ارزشمند را دیدم. برای من دیدن این فیلم تجربه جدیدی بود. برخی از سکانس های فیلم مرا حیرت زده کرد و دنبال فرصتی هستم تا علی کریم را ببنیم تا فوت و فن گرفتن این سکانس ها را از او بپرسم و به من یاد بدهد.»
او ادامه داد:«طبعا به بسیاری از اطرفاینم دیدن فیلم های گروه هنر و تجربه و فیلم ارزشمند«من از سپیده صبح بیزارم»را توصیه کردم و با دیدن این فیلم ها می توان متوجه شد که تجربه های جدید و خلاقانه ای در سینمای ایران تولید می شود ومی توانند جایگاه خوبی در سینمای ما داشته باشند و نمی توان ان را نادیده گرفت.