در سالهای ابتدایی دهه شصت ،مجله فیلم گفت وگویی از سهراب شهید ثالث را منتشر می کند که خواندن آن پس از سالها خالی از لطف نیست با توجه به اینکه فیلم یک اتفاق ساده او پس از مدتها در گروه هنر و تجربه اکران شده است .
سهراب شهید ثالث در بخشهایی از این مصاحبه می گوید: با گروههای چپ خیلی به مباحثه نشسته ام آنها به من گفته اند که فیلمهایم بسیار بد بینانه است و من باید قهرمانی خلق کنم که معترض هستند وفریاد می کشند. من با آنها خیلی موافق نیستم باید خیلی از این جهت فاصله گرفت.
من فقط سوژه های خیلی ساده را می سازم. من سبکم  را روی میز تدوین می سازم و آنجاست که ریتم را به نمایش می گذارم. حتی اگر با هنرپیشه بزرگی چون آلن دلون کار کنم ریتم همان خواهد بود.
اودر بخش دیگری از حرفهایش می گوید :دوست دارم بدون قضاوت کردن به نمایش بگذارم. فرهنگ من چخوف است و قصدم هم ندارم که خودم را از چخوف رها کنم. زیرا او خیلی واقعی است. چخوف دیگران را دوست داشته و به خاطر آنها رنج می برده است