به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه، محسن امیر یوسفی که در مستند “کهریزک از چهار نگاه ” اپیزود دوم یعنی « هملت در آسایشگاه » را ساخته و به نوعی تهیه کننده فیلم نیز بوده است ، دریادداشتی تماشاگران را به تماشای این فیلم دعوت کرده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

« اگر دنیا را می خواهید اپیزود حکمت شادان از پیروز کلانتری را ببینید.

اگر آخرت را می خواهید اپیزود عید از بهمن کیارستمی را ببینید.

اگر هم دنیا و هم آخرت را می خواهید اپیزود اتاق ۲۰۲ از رخشان بنی اعتماد را ببینید.

ولی اگر هیچ کدام را نمی خواهید اپیزود هملت در کهریزک از محسن امیریوسفی را ببینید».