بهمن کیارستمی کارگردان اپیزود عید در مستند” کهریزک چهار نگاه ” است. این مستند از جمله فیلمهایی است که در گروه هنر و تجربه اکران شده است.
به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه، بهمن کیارستمی در یادداشتی در باره ساخته اش چنین نوشته است: «ساختن یک فیلم مستند درباره عید قربان در کهریزک ضبط یک مراسم است یا ثبت یک آیین؟ این سوالی است که از مرحله تحقیق تا امروز که چند سال از ساخت آن فیلم گذشته هنوز برایم بی جواب مانده. نه این که ارزش کار ثبت آیین را به لذت کار ضبط مراسم ترجیح دهم، یا هیچ وقت داده باشم. ولی این بار همین شک شد محرک این فیلم، تعریف این پروژه و کم کم سعی برای یافتن پاسخ جایش را داد به کلنجار با سوال و هی پرسیدن».