محمد سریر رئیس مجمع و عضو هیات مدیره خانه سینما درباره موقعیت اکران فیلم های گروه “هنر و تجربه” به هنرآنلاین گفت : هر اتفاقی که به موفقیت اکران فیلم ها کمک کند به نفع سینما خواهد بود.
سریر درباره عدم اکران چند فیلم در “گروه هنر و تجربه” گفت: بعضی مشکلات در گروه اکران فیلم ها پیش می آید که به مرور زمان حل خواهد شد. در طول مدتی که سینما با بحران های زیادی روبرو بوده، تنها صبر برای حل مشکلات در این عرصه جواب داده است . معتقدم که باید منتظر ماند تا موقعیت سینما کم کم بهبود یابد.
وی در ادامه بیان کرد: هنوز چند ماه از نمایش فیلم ها در “گروه هنر و تجربه”، می گذرد، باید زمان بیشتری برای سنجیدن این گروه از اکران فیلم ها بدهیم و بعد از یک سال، نتیجه اکران فیلم ها در این گروه را بررسی کنیم.
سریر گفت: اتفاقاتی که دراکران فیلم های گروه هنر و تجربه رخ می دهد، اتفاقات طبیعی است. به هر حال ادامه نمایش این فیلم ها در این گروه ،قطعا به نفع سینما خواهد بود.
فرهاد توحیدی فیلمنامه نویس و رییس هیات مدیره خانه سینما درباره اکران فیلم ها در گروه ” هنر و تجربه” بیان کرد: در شرایط معمولی اکران فیلم ها درسینمای ایران محدود است و وقتی برای اکران فیلم های خاص باقی نمی ماند. به هر حال ظرفیت تولیدات سینمای ایران به اندازه بخش نمایش فیلم ها در طول اکران نیست. همچنان با کمبود سالن سینما و صندلی ها روبرو هستیم. بنابراین اکثر سینما ها مایل هستند فیلم هایی که با فروش متعارف و بالا روبرو خواهند شد را اکران عمومی کنند و طبق معمول فیلم هایی که جنبه هنری دارند، از چرخه اکران کنار می مانند.
وی در ادامه بیان کرد:جریان راه اندازی “گروه هنر و تجربه” به فیلم هایی که در شرایط معمولی شانسی برای اکران ندارند ، کمک می کند و سینمای های نمایش دهنده این گروه از فیلم ها محدود هستند.
توحیدی در گفت:از زمانی که این برنامه راه افتاده و پیش رفته است، متوجه شدیم که این فیلم ها هم مخاطبان معین و خاص خود را دارند و حتی ارزش این را دارند که سالن های نمایش بیشتری به این فیلم ها اختصاص داشته باشد. حتی این گروه از فیلم ها قابلیت حضور در چرخه اکران فروش را دارند.از این جهت تداوم این برنامه بیش از هر چیزی اهمیت دارد.
رئیس هیات مدیره خانه سینما در ادامه بیان کرد: گرفتاری های کوچکی که در این جریان وجود دارد را نباید پررنگ جلوه داد چرا که به نفع سینمای ایران نیست که به این موضوعات بپردازیم.