به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه، امیر حسین علم الهدی مدیر اجرایی گروه هنر و تجربه در بخشی از میزگرد برنامه آمار جالبی از نمایش فیلم ها در گروه هنر و تجربه گفت: تا کنون نزدیک به ۱۵۰ فیلم سینمایی را بازبینی کردیم که ۶۰ درصد این فیلم ها جواب نه گرفته اند. چرا که ما نیامده ایم که مشکلات فیلم هایی که پشت اکران مانده اند را بررسی کنیم.
علم الهدی در ادامه به آماری درباره آغاز نمایش فیلم ها در هنر و تجربه بیان کرد: تقریبا از ۱۳ مهر تا ۱۳ دی ماه، ۲۰۰ هزار نفر برای دیدن فیلم های هنر و تجربه رفته اند و فیلم ها را دیده اند. یعنی چیزی در حدود ظرفیت کامل در ۶ سینما که نزدیک ۷۵۰ صندلی سینما روزانه می شود که کل صندلی سینما حدود ۱۴۰ هزارتا است.
به گفته علم الهدی به طور متوسط شصت تا هفتاد درصد صندلی های سینماهای هنر و تجربه پرشده اند.