مدیر گروه هنر و تجربه در برنامه تلویزیونی هفت به جای ارایه دلایل مستدل منتقد و کارشناس سینما را متهم به تامین نشدن منافع شخصی کرد.

برنامه تلویزیونی هفت در جمعه گذشته مناظره ای میان امیر قادری (منتقد و کارشناس) و امیرحسین علم الهدی (مدیر گروه هنر و تجربه) تدارک دید که به بحث و جدل انجامید. مجید کریمی تهیه کننده سینما نگاهی به این مناظره و روند فعالیت گروه هنر و تجربه داشته که متن کامل نامه که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفت در پی می آید:

اتهام پراکنی مدیر دولتی در عوض پاسخ مستدل
وقتی که منتقد سینما در عوض نقد دیدگاهایش مورد عتاب و خطاب مدیر دولتی قرارگرفته و متهم به تامین نشدن منافع شخصی می گردد.
مدیر طرح اکران فیلم های هنر و تجربه در برنامه زنده تلویزیونی هفت چشم در چشم در مقابل بینند های این برنامه ، امیر قادری منتقد خوب سینما را که با جسارت به نقد و اسیب شناسی این طرح پرداخته بود، متهم به برخورد شخصی و از سر منافع فردی کرده و تلاش نمود تا به بیننده القاء کند که منتقد مقابلش از سر دلسوزی و نگاه تخصصی عملکرد وی را نقد نکرده و بدلیل آنچه عدم حمایت مالی و سفارش آگهی در سایت مشارالیه بوده ، سر به انتقاد و ایراد برداشته است! با این وصف و احوالاتی که گذشت شایسته بود مدیر محترم فرهنگی این طرح دولتی در مواجهه با دیدگاه های نقادانه و البته جسورانه این منتقد سینما ، به دفاع مبسوط و متقن و کارشناسانه موضوع بحث و مناظره می پرداخت و متوسل به روش های غیر اخلاقی و خارج از اصول نمی شد. ادامه رویه غلط و ناعادلانه در تقسیم امکانات نمایشی کشور ؛ فربه شدن فیلم سازان در فرایند اکران تضمین شده ؛عدم برقراری ارتباط فیلمساز با مخاطب فیلم در یک فرایند صحیح و منطقی ؛ طراحی غلط و غیرکارشناسانه در امر نمایش فیلم های تجربه گرا و در مقابل تضمین یک میزان درامد مشخص قابل استحصال ؛ جملگی حاصل تدبیری ست که فیلم سازی همچون عباس کیارستمی را هم با آن سبقه ی نمایش جهانی آثارش ، متقاضی حضور در چنین امکان دولتی می کند، وای به فیلم سازان تجربه گرای خوش قریحه ای که در چرخه ی عادی اکران به لطف مافیا و فقد درایت متولیان سینما، سالهاست چشم امید به پرده عریض سینما کشور با حضور مردم دوخته اند! مصروف شدن بودجه سازمان سینمایی آنهم در ایام ریاضت اقتصادی دولت، برای گروهی اقل و خاص و آن هم پس از انتخاب سلیقه ای و فردی گروهی خاص تر، به قطع در کوتاه مدت و هم بلند مدت (البته به شرط حیات) موجب فساد و رانت می گردد.

ایراداتی از این دست همگی مبین آنست که تصمیم اخذ شده از ناحیه سازمان سینمایی، نه تنها از خرد و تدبیر برخوردار نبوده بلکه تماما در جهت پاک کردن صورت مساله تقاضای اکران چنین فیلم هایی طراحی و تدوین شده است. سازمان سینمایی با رندی تمام بجای پاسخ به نیاز و تقاضای نمایش اینگونه فیلم ها آنها را وارد چرخه ی معیوب و بارها تجربه شده ای می کند که النهایه حاصلی جز شکست و یاس و ناامیدی برای فیلم ساز نخواهد داشت. تجربه ای که برامده از الگوهای شکست خورده و نخ نمای همچون سینمای فرانسه بوده و اکنون توسط مرد شماره شش خیابان ژان پارت فرانسه در خیابان کمال الملک تهران به محک آزمون چند باره گذاشته شده است. چشاندن طعم جعلی وکاذب اکران عمومی فیلم به فیلمساز ، اگر او را دچار سرخوردگی و آشفتگی در ادامه مسیر نکند به قطع موجب بی اعتمادی و عدم باور ظرفیت ها و پتانسیل های فردی اش خواهد نمود. آرامش بخش های سازمان سینمایی که اینبار تحت عنوان طرح اکران فیلم های هنر و تجربه مطرح شده ، تاثیرش را به محض اتمام اکران و درامد حاصله از نمایش فیلم از دست داده و با ورود فیلمساز به جامعه ی حقیقی و رویارویی با مخاطب واقعی سینما، تازه اثر مخرب آن بروز کرده و اینجاست که فیلم ساز نیاز به حمایت مجدد از طرح مذکور را بیش از پیش حس کرده و به اورژانس هنر و تجربه مراجعه خواهد کرد.

سازمان سینمایی در عوض ارائه برنامه ای کارشناسی، افق مدار و همه سو نگر  با راه اندازی طرح اکران فیلم های هنر و تجربه، مناقشه بین سازمان سینمایی و خواسته ی به حق فیلم سازان تجربه گرا را به مناقشه فیلم سازان با منتقدان سینما بدل کرده و خود با انگشت اشاره به سوی منتقدان و اتهام پراکنی و آدرس غلط به نظاره‌ی میدان نشسته است.

اینکه امیر قادری و دیگر منتقدین با چه نیتی به این طرح دولتی و (به قولی) مدیران سه لتی آن معترض‌اند ، نه تنها مهم نبوده، بلکه تاثیر و نتایج چنین نقدهایی در جامعه فیلمسازان و مخاطبان سینماست که حائز اهمیت است؛ اما اینکه مدیر محترم این طرح پاسخ مستدل و محکمی بر ایرادات و اشکالات وارده نداشت و در مقام دفاع و ارائه دلائل عقلیه مبادرت به کنایه و اتهام پراکنی نمود برهمگان روشن و به قطع امری مذموم و نکوهیده تلقی می گردد هر چند که این شیوه مواجهه در این فقره از جانب ایشان مسبوق به سابقه بوده اما از دولتی که رئیس الوزرایش منتقدینش را به درک حواله می دهد ، این واکنش های تند و عاری از اخلاق و کرامت و طرح ادعاهایی واهی و بی اساس در عوض پاسخ مستدل از مدیران سه لتی اش ، دور از انتظار نبوده و نیست.

در پایان می بایست خاطرنشان کرد، شایسته بود برای این امر مهم یکی از اعضاء شورای سیاستگذاری در چنین مناظره‌ای دعوت می‌شد تا میدان و عرصه ی مواجهه، خالی از استدلال و دلیل و برهان نمی شد.
منبع: