هنر و تجربه: شهرهای قم و اهواز به شهرهای نمایش دهنده فیلم های گروه هنر و تجربه پیوستند. پردیس سینمایی ونوس قم و سینما ساحل اهواز از امروز  ۱۲بهمن و به مناسبت آغاز دهه فجر، اقدام به نمایش فیلم‌های هنر و تجربه می‌کنند‌.
سینما ساحل اهواز از ۱۲تا ۱۷بهمن به نمایش «ماهی و گربه» می پردازد و از ۱۸ بهمن میزبان فیلم مستند شش قرن، شش سال است.
پردیس سینمایی ونوس قم نیز از ۱۲ تا ۱۸بهمن اقدام به نمایش ماهی و گربه می کند.
با اکران فیلم‌های هنرو تجربه در شهرهای اهواز و قم، تعداد شهرهای نمایش‌دهنده فیلم‌ های هنر و تجربه به پنج شهر رسید. مشهد،گرگان و اصفهان دیگر شهرهای نمایش‌دهنده فیلم‌ های این گروه بودند.