هنر و تجربه: نخستین نشست تخصصی پنجاه‌و دومین جشنواره منطقه‌ای انجمن سینمای جوان اروند با عنوان هنر بهتر دیدن با حضور «حبیب احمدزاده» صبح امروز اول اسفندماه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن سینمای جوان،در ابتدای این نشست حبیب احمدزاده درباره فرایند پرورش ایده صحبت کرد: «بسیاری از برداشت‌های ما از مسائل بسته‌های آماده‌ای است که از گذشتگان به ما رسیده‌است در واقع همه تصمیم‌ها را قبل از ما گرفته‌اند و براساس همین برداشت‌های از پیش تعیین شده درباره موضوعات به نادرست سخن می‌گوییم. بنابراین نکته مهم در پرورش ایده این است که بازنگری در تعریف مفاهیم داشته باشیم و دست از کلیشه برداریم چراکه همین کلیشه‌ها هستند که راه تفکر را می‌بندند و ناخواسته براساس پیش فرض‌هایی که داریم، قضاوت می کنیم.»
حبیب احمدزاده در ادامه یادآور شد: «چگونگی درگیر کردن مخاطب با متن از جمله دغدغه‌هایی است که یک ایده‌پرداز در مرحله اول و بعد یک فیلم‌نامه نویس و کارگردان در مراحل بعدی با آن درگیر هستند. از همین رو برای درگیر کردن مخاطب باید سه فاکتور اعتمادسازی، حیرت و اعتمادسازی ثانویه را لحاظ کرد.»
احمدزاده ضمن توضیح سرفصل‌های این نشست، فیلم‌های کوتاهی در ارتباط با چگونگی پرورش ایده را به مخاطبان حاضر نمایش داد که اغلب از فیلم‌سازان جوان بودند.
این فیلم‌نامه نویس در ادامه صحبت‌های خود بزر‌گ‌ترین مشکل در حوزه داستان‌نویسی را عدم رعایت عناصر در تفهیم ایده عنوان و تاکید کرد:«یکی از فاکتورهای اصلی در حوزه ایده‌پردازی و رسیدن به مرحله داستان چینش درست عناصر کنار هم در جهت تفهیم ایده است. بنابراین در نگارش مطالب باید مخاطب را به گونه‌ای ترغیب کرد که بتوان خوراک مناسب به آن‌ها داد.»
حبیب احمدزاده در پایان صحبت‌های خود به فیلم‌سازان جوان توصیه کرد:«بهتر است کتاب بیشتر بخوانیم و تحقیقات میدانی درباره موضوعات مختلف را در نگارش آثار به کار بگیریم.»
حبیب احمدزاده فیلم‌نامه نویس و نویسنده کتاب هایی با موضوع ادبیات دفاع مقدس در آخرین لحظات جایگزین عباس کیارستمی برای برگزاری نشست شد. پیش از این قرار بود عباس کیارستمی نشست سینمای تجربی را برگزار کند اما به دلیل مشکل بیماری نتوانست در این دوره از جشنواره منطقه‌ای انجمن سینمای جوان حاضر شود.این جشنواره تا چهارم اسفند ادامه دارد.