هنر و تجربه :مدیرعامل موسسه سینما شهر در گفتگو با سایت هنر و تجربه، شروع این گروه را آغازی مناسب و امیدوارکننده خواند و وجود این گروه را پاسخ به یک نیاز ضروری در عرصه هنر و سینما دانست.

مجید مسچی در رابطه با عملکرد گروه هنر و تجربه در جذب مخاطب گفت: «این گروه طی مدت زمان شش ماهه‌ای که از شروع فعالیتش می‌گذرد مخاطب خودش را پیدا کرده است.»

عضو شورای سیاست‌گزاری گروه هنر و تجربه در همین راستا هدف اصلی چنین گروهی در جذب تماشاگر را جذب مخاطبی خواند که نگاه جدی‌تری به سینما دارد و هدفش از رفتن به سینما پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی نیست.

مسچی توزیع درست سینماهای نمایش دهنده آثار این گروه را یکی از روش‌های حمایت از آن دانست و افزود:« با گسترش هدفمند سینماهای هنر و تجربه در شهرهای مختلف کشور و مراکز استان‌ها می‌توان از آن حمایت کرد و این همان کاری است که خوشبختانه توسط مسئولان این گروه انجام می‌شود.»

وی در پایان صحبت‌هایش در همین باره تصریح کرد: «افزایش سالن‌های نمایش دهنده فقط در یک نقطه مثل تهران و بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌های این گروه، تجربه موفقی نخواهد بود.»

برچسب‌ها: