هنر و تجربه: روزبه رایگا فیلم‌بردار جوان فیلم «انارهای نارس» از فیلم‌بردارهایی است که از حوزه سینمای مستند به سینمای داستانی وارد شده و در چند سال اخیر پشت دوربین فیلم‌های شاخصی قرار گرفته است. رایگا که در فیلم انارهای نارس تصویرگر یک فضای کارگری بوده است درباره حضور عوامل حرفه‌ای در فیلم‌های تجربه‌گرا اعتقاد دارد: «حضور عوامل حرفه‌اى در سینما تجربی و در اختیار گذاشتن تجربیات‌شان مى تواند به اعتلاى سینماى ایران کمک کند. عوامل حرفه‌اى همواره آموزنده صبر و علم‌شان هستند و همکارى آن‌ها در کنار جوان‌ترها می‌تواند نگرش تازه‌اى به سینما داده و رنگ و بویى دیگر به آن ببخشد.این امر فقط با همیارى و همدلى همه عوامل میسر خواهد بود. در فیلم «انارهاى نارس» نیز این شانس نصیب ما شد و با دوستانى همکارى داشتیم که باتجربه بودند و در کارشان حرفه‌اى و ما بسیار از آنان آموختیم.»

رایگا تفاوت کار در فیلم‌های متفاوت و تجربی با  سینمای بدنه را بیش از هرچیز در آزادی بیشتر برای ایده‌پردازی می‌داند : «در هنگام ساخت فیلم همه عوامل به ماندگاری و تأثیرگذاری  مى‌اندیشند آن‌ها می‌دانند که شراکت‌شان در فیلم‌هایى از این دست از نظر فرم، روایت، زمان تولید و اکران‌شان، تفاوت زیادى با سینماى بدنه دارد. اما آگاهند که هر دوى آن‌ها سینماست. عوامل می‌دانند که هدف‌شان نه گیشه بلکه آشنا کردن مخاطب ،با مفاهیم جدید در سینماست، آن‌هم از دریچه‌اى نو. لذا حمایت از سینماى تجربى می‌تواند میان مخاطب خاموش و سینما را آشتى داده و مردم هم فیلمى ایرانى با موفقیت‌هاى جهانى ببینند.»
او همچنین درباره نحوه بروز و حدود ایده‌پردازی در سینمای تجربی می‌گوید:«ایده هیچ حد و مرزى ندارد و نوع سینما را نمی‌شناسد. این خالق اثر است که افکار ، نظرها و ایده‌هاى عواملش را به درستى می‌شنود و آن‌ها را در جهت ارائه بهتر مفاهیم اثرش به‌ کار مى‌گیرد. مسئله مهم در سینماى تجربه‌گرا این است که پرداخت ایده‌ از آزادى عمل و امکان بیشترى برخوردار است.»

«سر به مهر» فیلم قبلی روزبه رایگا اکران گسترده‌ای داشت اما انارهای نارس پس از یک سال انتظار در گروه هنر و تجربه راهی به اکران یافت. رایگا در مورد فعالیت این گروه می‌گوید: «امیدوارم در آینده‌اى نه‌چندان دور، سالن‌هاى بیشترى در اختیار این گروه قرار داده و حمایت خود را از فیلم‌سازان مستقل ادامه دهند .»

 

 

برچسب‌ها: