هنر و تجربه : با وجود افزایش قیمت بلیت سینماها در سال ۱۳۹۴ گروه هنر و تجربه افزایش قیمت بلیت نخواهد داشت.

به گزارش ستاد خبری گروه سینمای هنر و تجربه  شورای صنفی نمایش تصمیم گرفته است قیمت بلیت سینماها افزایش یابد اما امیرحسین علم الهدی دبیرشورای سیاستگذاری گروه سینمایی هنر و تجربه اعلام کرد :« این افزایش قیمت به سینماهای این گروه تعلق نمی‌گیرد و هم چنان قیمت‌ها در سالن‌های تهران و شهرهای مختلف به هم‌چون گذشته است »

در حال حاضر سالن‌های خانه هنرمندان ، موزه سینما، سینما آزادی و پردیس کوروش، هویزه مشهد‌، سوره اصفهان در سه سانس و ساحل اهواز و ونوس قم در یک سانس فیلمهای گروه سینمایی هنر و تجربه  را نمایش می دهند. هم چنین اکران  فیلم‌ها در سینمای پرشین مهرشهر کرج  در سه سانس از ۲۷ اسفند آغاز می‌شود.